GIỚI THIỆU

Về blog Topaz Faye

 • Đại đa số nội dung là BL.
 • Các thứ trên menu:
  • FAQs = những câu hỏi thường gặp; trước khi hỏi han gì xin hãy lướt qua đây trước.
  • Hàng Official = sản phẩm được phát hành chính thức, không bắt buộc là BL nhưng phải có hint =)) ví dụ, KnB Light Novel.
  • Fic Trans, Fic Reviews = fic mà tôi kịch liệt đề cử quý vị đọc.
  • Others = bài viết mà tôi thấy hay và dịch lại, hoặc cảm nghĩ bình luận gì đó.
 • Nội quy nhà cửa: Chỉ share link, không repost.

Về chủ blog Topaz Faye

1. Thông tin cơ bản

 • Tên đầy đủ: Topaz Faye, hãy gọi tôi là Faye
 • Ngày sinh: 3 tháng 11

2. Thông tin mà quý vị quan tâm

 • Một lần nữa, Wattpad của tôi là @TopazFaye
 • Thực ra tui chèo rất rất rất nhiều thuyền cả lớn lẫn bé trong nhiều fandom.
 • Không có OTP, chỉ có hardship:
  • BTS: AllHope, VKook, NamJin
  • MĐTS: Vong Tiện, Truy Lăng, Tống Hiểu
  • KnB: AoKise, NijiAkaFuri
  • Death Note: LxLight

Về thông tin liên lạc

Nếu quý vị muốn có thông báo mỗi khi ra chap mới, tiện nhất là follow blog hoặc tài khoản Wattpad.

Email: topazmwinter@gmail.com.

Cảm ơn quý vị đã đọc đến tận dưới này ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s